vävt

Dessa vävar ingår i ett samarbete med mina kusiner där de skrivit texter. Jag har tolkat olika fragment i var och ens text och gjort nio olika vävar. En väv utifrån en text. Vävar och texter går att få som en utställning. Jag erbjuder också en workshop för möjlighet till egen fördjupad reflektion.