Lena Jerlström

Konst, konsthantverk, workshops

Jag arbetar som konstnär och konsthantverkare samt erbjuder olika former av kurser och workshops.

I mitt eget skapande utgår jag oftast från de textila materialen och teknikerna dessutom använder och kompletterar jag gärna med andra material. Jag tycker om görandet, själva hantverket, att få utforska olika uttryck och möjligheter.

Processen är viktig där det planerade och slumpmässiga får samverka under arbetets gång. Något som också intresserar mig är skapandet som språk där ”görandet” kan få oss att snudda vid eller få fatt i det ännu ej formulerade.

I galleriet kan du ta del av mina olika objekt och projekt som vävar, tovat, den blå tråden, gräns, bo & växt och tillåt mig vara.

CV

Instagram
https://www.instagram.com/lenajerlstrom/