om mig

image2

 

 

 

 

 

 

I mitt skapande utgår jag oftast från de textila materialen och teknikerna och använder, kompletterar gärna med andra material.

Processen är viktig där det planerade och slumpmässiga får samverka under arbetets gång. Något som intresserar mig är skapandet som språk där ”görandet” kan få oss att snudda vid eller få fatt i det ännu ej formulerade.