bo och växt

bo & växt – en utställning som var i Kameliarummet, Kumla sjöpark

en bild är från utställningshallen, Kumla bibliotek

Under bilderna finns en text med tankar som jag haft med mig vid skapandet av bo och växt

 

 

 

växthus är min barndomsplats

där växandet med dess förutsättningar och organiska former

följer mig i mitt skapande

 

växthus

plats för växt och boende

en yta att inta, ingå i

bygga bo

växa

vara en del av

hur ser det ut

hur vill vi boa

vem vill

med vem

vem bjuder vi in

mysigt

välgödslat

ombonat

generöst

 

Lena Jerlström 2017