gräns

Under bilderna finns de tankar jag haft med i processen när jag skapat på temat gräns.

gräns gränslöst

gräns till vad

till vem

var är gränsen

gräns för överlevnad

fysiskt och psykiskt

huden gräns för jag – icke jag

växa

bli till

konturen för att kunna se sig själv

bli sedd

vara synliggjord

cellernas behov av vägg

omslutning

konturens klarhet

det diffusa

hur tydligt måste det vara

hur tydligt vill jag att det ska vara

behovet av att finnas

hur diffus kan konturen vara innan man upphör

gräns för rätten att äga sitt jag

Lena Jerlström 2015