Kommande utställning i Hallsbergs konsthall, Bergööska huset, 14 oktober -8 november 2023

Det är vernissage lö 14 oktober kl 12 -15
Rut Jerlström & Erika Palm medverkar med dans kl 12 & 14.